Welkom bij RiadZorg

Enschede en omgeving

Onze Diensten

Riadzorg doet het volgende

WLZ

De Wet Langdurige Zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Dagbesteding

Bij Riad Zorg beseffen we dat een cliënt meer is dan zijn aandoening of indicatiestelling. Wij beseffen dat een cliënt een mens is, in al zijn facetten. En dat proberen wij uit te dragen, niet door cliëntgerichtheid zorg, maar door mens gerichte zorg.

Riad zorg

Het Leunenberg 586

7544 JM Enschede

Tel: 0626637297

info@riadzorg.nl

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag

09:00 – 17:00 uur