Welkom bij RiadZorg

Enschede en omgeving

Dagbesteding

Bij Riad Zorg beseffen we dat een cliënt meer is dan zijn aandoening of indicatiestelling. Wij beseffen dat een cliënt een mens is, in al zijn facetten. En dat proberen wij uit te dragen, niet door cliëntgerichtheid zorg, maar door mens gerichte zorg.

Riad Zorg tracht ernaar om iedereen te betrekken in de activiteiten van de dagbesteding.

 Om 09:00 uur halen wij onze vrienden op om samen naar onze dagbestedingscentrum te gaan. Daar beginnen we onze dag met een kopje koffie, een kopje thee en een koekje. Hierbij tonen mijn vrouw en ik oprechte interesse in onze vrienden. Een van de makkelijkste zaken die we kunnen bieden, is een luisterend oor. En hoewel dit heel simpel is, hebben veel van hen daar behoefte aan.

Na het ochtendgesprek gaan we gezamenlijk sporten, een ieder op zijn eigen niveau. Afhankelijk van de capaciteit van de persoon, kan deze gebruik maken van sportapparaten, zoals de loopband of de home trainer fiets. Tevens doen we dagelijks ook een aantal oefeningen zonder apparaten. Hierbij vinden we het belangrijk dat iedereen meedoet, op zijn eigen tempo.

Na het sporten is het belangrijk om weer bij te komen. We gaan dan uit rusten met een glaasje water of wat fris. Hierna is er mogelijkheid om te gaan kaarten, te schaken, te puzzelen, bordspelletjes te doen, gezellig te kletsen of tv te kijken. Wederom geldt : iedereen op zijn eigen tempo, in zijn eigen interessegebied. Hierbij proberen mijn vrouw en ik iedereen te betrekken en proberen we de mensen goed te leren kennen en te weten welke activiteiten zij het leukst vinden. ’s Middags proberen we een educatief momentje in te lassen. Door elke dag een kwartier kennis bij te brengen, over gezondheid gerelateerde zaken, over actuele onderwerpen uit het nieuws, over de belastingaangifte en verzekeringen, proberen we iedereen te stimuleren tot nadenken. Dit helpt bij het bezig houden van het brein en het wekken van interesse. Tevens zorgt dit ervoor dat onze gasten leren een mening te vormen, waardoor ze zich gewaardeerd voelen. Voor diegenen die daar belangstelling in hebben, bieden wij de mogelijkheid tot het leren van de Nederlandse taal. Dit doen we door rollenspellen te doen, waarbij een alledaagse situatie wordt nagebootst.

Om 16:00 uur eten we gezamenlijk. Het koken gebeurt door ons allemaal. Mijn vrouw staat in de keuken en ik en de gasten helpen haar mee. Hierbij houden we rekening met de wensen en de gezondheid van de aanwezigen.

Eenmaal per week nodigen we sprekers uit, die over uiteenlopende onderwerpen komen spreken. U kunt hierbij denken aan een priester, een maatschappelijk werker of een dichter. Als het weer daarvoor bestemd is, gaan we met z’n allen buiten wandelen, naar de markt, naar de klooster of het theater. We trachten ernaar om periodiek een kleine reis te organiseren naar verschillende plekken, afhankelijk van de wens van de meerderheid.

En gedurende de gehele dag is en blijft onze rode draad, zoals eerder genoemd, oprechte interesse in onze vrienden, want vroeg of laat worden ook mijn vrouw en ik ook zorgbehoeftig en dan hopen we dat wij net zo behandeld zullen worden.

In veel gevallen lijden de mensen bij ons aan een depressieve of dysthyme stoornis of neerslachtige gevoelens. 

Door deze stemming vertonen ze vermijdings- en terugtrekgedrag, wat leidt tot een sociaal isolement. Dit past bij deze stoornissen, maar onderhoudt de initiële neerslachtige stemming ook. Het is belangrijk deze vicieuze cirkel te doorbreken, of in ieder geval om te leiden om zo de depressieve klachten te verlichten.

Eerste stap is het aanbrengen van een dagstructuur. Doordat onze vrienden op een vast moment worden opgehaald en de dag bij ons besteden, ontstaat er een zekere structuur in hun week. Tevens ontstaat er een dagstructuur, doordat we op min of meer gezette tijden koffie drinken, spelletjes doen en eten. Het is gebleken dat structuur in het leven een belangrijke determinant is bij verschillende stemmingsstoornissen. 

Tevens willen wij werken aan het gevoel van eigen waarde van onze vrienden. Door hun vaak aanwezige psychiatrisch belaste medische geschiedenis hebben een aantal mensen een gevoel van waardeloosheid en gebrek aan zelfredzaamheid. Door juist deze mensen te betrekken bij onze activiteiten, hen verantwoordelijkheden te geven en het initiatief voor bepaalde zaken bij hen te leggen en ze te complimenteren met dingen die ze goed doen, hopen we  een positieve sfeer te creëren. 

Door in contact te komen met anderen, zullen de mensen uit hun (sociale) isolement gehaald worden. We stimuleren onderlinge gesprekken tussen onze gasten en zelf doen wij ook graag mee. 
In de periode dat de mensen bij ons aanwezig zijn worden de mantelzorgers logischerwijs, in ieder geval fysiek, ontlast. Daarnaast hopen we de mantelzorger(s) ook mentaal te ontlasten, doordat we een luistert oor bieden aan de mensen en hen een goed gevoel proberen te geven, waarmee ze naar huis gaan. 

Kortom : doen wij om deze punten te bereiken :

Adequate dagstructuur aanbrengen .

Een zinvolle dagbesteding .

Sociale contacten buitenhuis.

Deelname aan georganiseer activiteiten .

Ontlasten van mantelzorger .

Zelfredzaamheid verbeteren .

Gedragsproblematiek reguleren .